Phiên Dịch Tiếng Trung Hội Thảo

Phiên Dịch Tiếng Trung Hội Thảo

Phiên dịch hội thảo là lĩnh vực nhiều thách thức không kém lĩnh vực phiên dịch khác. Ngoài chuyên môn của buổi Hội thảo, người phiên dịch cần khả năng ghi nhớ tốt, nói chuyện lưu loát, tự tin trước đám đông.

Xem thêm


Đối tác

Hệ thống phiên dịch A2Z đã có ở 63 tỉnh thành